ชัยพล สตูดิโอ

ช่างภาพ, ศรีสะเกษ

+66 91 828 6154

333 หมู่ 14 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
+66918286154
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD-149202865653510/
091 828 6154