Onanong Resort

1 พื้นที่นอกอาคาร 120 คน

102 หมู่ 8 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120, Sisaket
+66 89 012 7059
+66 81 910 7046
https://www.facebook.com/onanong.resort/
onanongsun@gmail.com
0819107046

Onanong Resort - สถานที่จัดงานแต่งงานในศรีสะเกษ

คุณสมบัติพิเศษ

ตำแหน่งที่ตั้ง นอกเมือง
ความจุที่กลางแจ้ง 120 คน
วิธีการชำระเงิน เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร
ห้องพัก 22 ห้อง
คุณสมบัติพิเศษ ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้
ที่จอดรถ 60 คัน
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเอง
ไม่มีห้องเจ้าสาว
มีห้องพักบริการ
ความจุแบบนั่งสูงสุด 120 คน
ประเภท พื้นที่นอกอาคาร
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร